Welkom bij Koenso Karate Kessel-lo

Trainingen Juni tot en met Augustus

In Juni gaat de sporthal weer enkele weken dicht voor onderhoud. In de bijgaande tabel vind je de aangepaste trainingstijden. We missen dus wel enkele trainingsmomenten.

Als je je conditie op pijl wil houden moet je misschien ook zelf aktie ondernemen ;-)

Tijdens de vakantiemaanden gaan de trainingen door op de normale uren.

Met het onderstaand plannetje is het boudewijnstadium snel gevonden. Als je met de auto komt, hou er dan rekening mee dat de parking voor de sporthal een blauwe zone is. Als je de sporthal binnen komt, vind je de kleedkamers vlak voor je en de trainingszaal links.

boudewijnstadium

Internationale stage OGKK,
Murcia van 29 Maart tot 1 April 2018.

Murcia 2018 OGKKBOGKKB met de senseis in Murcia 2018


Wie zijn we?

Een zestigtal personen tussen de acht en (dit jaar dan toch) 60 jaar. Onze groep bestaat vooral uit verschillende gezinnen. Het is dan ook ons doel om een gezinsclub te zijn, waar kinderen en ouders kunnen trainen naar hun mogelijkheden. Goju-Ryu Karate is voor iedereen mogelijk, ongeacht leeftijd of geslacht. Individueel trainen samen met anderen is ons doel.


familieweekend 2017.
OGKKB Kyu graden examen 20/11/2017

Wat doen we?

We beoefenen traditionele Okinawa Goju-Ryu karate. Okinawa is een eiland dat deel uitmaakt van Japan. De bewoners van dit eiland hebben veel geleerd van de Chinese Kung Fu leraren en pasten dit systeem aan aan hun noden.

Go-Ju betekent hard/zacht, extern/intern of aanval en verdediging. Externe technieken zijn makkelijker aan te brengen en te trainen, deze liggen ook het dichtst bij wat nu als sport wordt beschouwd. Interne technieken maken de externe technieken efficienter en in praktijk zijn ze niet te scheiden. Ju geeft Go meer diepgang en Go bezorgt Ju een praktische weg. Beiden zorgen ervoor dat Go-Ju Ryu karate kan staan voor constante evolutie.

Ryu betekent school, en school betekent dat er normen te volgen zijn. Traditioneel betekent Ryu dat er respect en verantwoordelijkheid moet zijn voor wie voor ons komt (shihan; hoofdleraar, sensei; leraar, sempai; oudere) en iedereen waarmee we trainen (Otogai; wederzijds).

We leren allemaal samen volgens een de weg (Do) die ons door onze voorgangers in de Goju-Ryu werd getoond.

Organisatie

Binnen de Okinawa Goju-Ryu Karate-do Kyukai België (OGKKB) werken we samen met acht andere clubs. OGKKB betekent eigenlijk de Belgische afdeling van de Okinawaanse vereniging van Goju Ryu clubs. Wie interesse heeft kan deelnemen aan wedstrijden. Voor sterk competitief gerichte leden zijn er gerichte trainingen voor Kumite en Kata. Sommige van onze clubs richten zich meer naar de competitie of hebben een meer traditionele richting, meetrainen met andere clubs wordt aangemoedigd.

Onze Shihan (hoofdleraar) voor België is Henkens Sensei, 7e dan, die les geeft in onze Honbu dojo te Koersel. Maandelijks zijn er kadertrainingen voor bruine en zwarte banden in de Honbu dojo.

Verschillende keren per jaar worden er nationale, europese of internationale Gasshuku's (stages) georganiseerd waar onze leden kunnen kennis maken met Goju-Ryu karateka's en leraars uit andere landen. Twee maal per jaar is er een nationaal OGKKB Kyu graden examen waar onze leden die in aanmerking komen samen trachten een hogere graad te behalen.

Op Belgisch niveau zijn we aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie en is het OGKKB een erkende leerschool.

Europees werken we samen met onze hoofdleraar voor Europa: Onaga Sensei, 9e Dan, die in de Europese Honbu dojo te Spanje les geeft. De OGKKB clubs trachten Onaga sensei minstens een maal per jaar naar België te halen zodat onze leden rechtstreeks met zijn manier van lesgeven kunnen kennis maken. Meerdere keren per jaar gaan OGKKB leraars les volgen bij Onaga sensei. Je kan wat achtergrondinformatie vinden over Onaga sensei in deze twee artikels:

Internationaal zijn we erkend door de Okinawa Goju-Ryu Karate-doh Kyukai, OGKK, een overkoepelende organisatie onder leiding van Teruya Sensei, 10e Dan. De OGKK organiseert geregeld internationale stages in Okinawa.

Onze shihan, sensei Henkens werd erkend als technisch directeur OGKK, het organigram van de OGKK kan je hier vinden. De tabel werd overgenomen en aangepast van de japanese site op 9 september 2017.